Over ons

Wij zetten ons in voor het uitdragen van de Vlaamse identiteit, cultuur, waarden en normen. Dit doen we door het organiseren van activiteiten, verkopen van Vlaamse gadgets (t-shirts, …), enz..

Verder zetten wij ons achter de volgende standpunten.

Wij ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen

Het confederalisme is een eerste stap naar de Vlaamse onafhankelijkheid. Een onafhankelijk Vlaanderen blijft wel onze eerste doelstelling.

België is een land zonder schaalvoordelen, de huidige Corona crisis toont dit nogmaals aan, maar met enorme heterogeniteitskosten. Om de heterogeniteitskosten te verlagen, moeten bevoegdheden daarom steeds meer verhuizen naar de regio’s.

Rechten en plichten

Het is de verantwoordelijkheid van elke burger om mee te willen bouwen aan onze hechte gemeenschap. Samenleven is een verhaal van rechten én plichten. Er is geen plaats voor het uithollen van deze plichten door een overdreven quotacultuur mits een overgecultiveerde positieve discriminatie. De enige tool om de maatschappelijke ladder te beklimmen is de meritocratie.

Brecht Lottegier